Времeто е най-верният показател за истинността на чувствата и желанията ни.

29.11.09

За любовта.../ About Love

За любовта, каквото я виждах на петнайсет. Чиста, непокварена още. Каквато си я представяме момичетата в мечтите си. Романтичната любов. Като в приказките... Не невъзможната. Може би краткотрайна. Но прекрасна!

:)
За любовта и едно прекрасно видео на Елица Тодорова (според мен на много високо ниво. Благодаря!), в което разпознах близки изразни средства... :)

Elitsa Todorova vokal &dancer, Miroslav Ivanov guitar, Leander Yanes dancer, traditional bulgarian folklore song Rodopi


About Love
About love, such as I saw it, when I was 15. Pure, still unblemished. Such, we girls imagine it in our dreams. Romance love. Such as in tales… But not impossible. Probably short-lived. But beautiful!

:)

About love and a lovely video by Elitsa Todorova (In my opinion it is on a high level. Thank you!), in which I have seen known means of expression…

P.S.
И между другото отново танцувам. :) Но този път нещо от сорта на джаз-балет :) Липсват ми само палците ;) Този път след Елица на Deep Zone Project. Много харесвам парчетата им с Aiya. Страхотен глас и леко пеене...

P.S.
By the way I am dancing again :) But some kind of jazz-ballet now :) I miss only point shoes ;) Nowq after Elitsa, I am listening to Deep Zone Project. I like their songs with Aiya. Her voice is magnificent and she has easy singing…

Няма коментари:

Translate

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails